Педагогическата реализация като ценност


Карапенчев, Живко (1993) Педагогическата реализация като ценност Педагогически алманах, бр. 1, В. Търново


 -
  
 -
 
  2060
 Живко Карапенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/