СТРАСТНИЯТ ЦИКЪЛ В БЪЛГАРСКАТА СТЕННА ЖИВОПИС ПРЕЗ XVII ВЕК. Изд. “Абагар”, Велико Търново, 2011, 160 с. (ISBN 978-954-427-951-6).


Събев, Пламен (2011) СТРАСТНИЯТ ЦИКЪЛ В БЪЛГАРСКАТА СТЕННА ЖИВОПИС ПРЕЗ XVII ВЕК. Изд. “Абагар”, Велико Търново, 2011, 160 с. (ISBN 978-954-427-951-6).


 
  Монография
 стенописи, църкви, манастири, XVII век, Страсти Христови


Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities Theory of Arts

 Издадено
  20594
 Пламен Събев

14. Иван Тютюнджиев. История на българския народ XV – XVII век. Изд. "Ровита", В. Търново, 2017, с. 681 (библиография). (ISBN 978-954-8914-39-0)

1. Александър Куюмджиев. "Св. Пантелеймон", Видин. – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. София, 2012, с. 81; 279 (библиография) (ISBN 978-954-8594-38-7).

2. Георги Геров. Искрецки манастир "Успение Богородично". – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. София, 2012, с.13; 279 (библиография) (ISBN 978-954-8594-38-7).

3. Елка Бакалова, Цвета Кунева (актуализация). Билински манастир "Св. Архангел Михаил". – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. София, 2012, с. 176; 279 (библиография) (ISBN 978-954-8594-38-7).

4. Елка Бакалова. "Св. Йоан Кръстител", Върбово. – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. София, 2012, с. 143; 279 (библиография) (ISBN 978-954-8594-38-7).

5. Иванка Гергова, Бисерка Пенкова. "Св. Атанасий", Арбанаси. – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. София, 2012, с. 153; 279 (библиография) (ISBN 978-954-8594-38-7).

6. Иванка Гергова, Бисерка Пенкова. "Св. Георги", Велико Търново. – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. София, 2012, с. 58; 279 (библиография) (ISBN 978-954-8594-38-7).

7. Иванка Гергова, Цвета Кунева. Арбанашки манастир "Успение Богородично". – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. София, 2012, с. 170; 279 (библиография) (ISBN 978-954-8594-38-7).

8. Иванка Гергова. Сеславски манастир "Св. Никола". – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. София, 2012, с. 47; 279 (библиография) (ISBN 978-954-8594-38-7).

9. Маргарита Куюмджиева. "Св. Илия", Бобошево. – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. София, 2012, с. 165; 279 (библиография) (ISBN 978-954-8594-38-7).

10. Маргарита Куюмджиева. Алински манастир "Св. Спас". – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. София, 2012, с. 75; 279 (библиография) (ISBN 978-954-8594-38-7).

11. Цвета Кунева. "Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", Добърско. – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. София, 2012, с. 33; 279 (библиография) (ISBN 978-954-8594-38-7).

12. Цвета Кунева. "Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат", Добърско. – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. София, 2012, с. 33; 279 (библиография) (ISBN 978-954-8594-38-7).

13. Цвета Кунева. Карлуковски манастир "Успение Богородично". – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. София, 2012, с.18; 279 (библиография) (ISBN 978-954-8594-38-7).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/