Сцената „Поругание Христово” в българското монументално изобразително изкуство през ХVІІ век (Връзки с древните театрални представления и раннохристиянското изкуство). – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. Регионален исторически музей – Велико Търново, 2003, с. 404–413 (ISBN 9544275363).


Събев, Пламен (2003) Сцената „Поругание Христово” в българското монументално изобразително изкуство през ХVІІ век (Връзки с древните театрални представления и раннохристиянското изкуство). – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. Регионален исторически музей – Велико Търново, 2003, с. 404–413 (ISBN 9544275363).


 
  Статия
 стенописи, църкви, манастири, XVII век
 Издадено
  20592
 Пламен Събев

2. Иван Тютюнджиев. История на българския народ XV – XVII век. Изд. "Ровита", В. Търново, 2017, с. 681 (библиография) (ISBN 978-954-8914-39-0).

1. Корпус на стенописите от XVII век в България. София, 2012, с. 279 (библиография) (ISBN 978-954-8594-38-7).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/