Педагогическа етика


Карапенчев, Живко (1993) Педагогическа етика Университетско издателство, В. Търново


 -
  Монография
 -
 
  2059
 Живко Карапенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/