„Вселенските събори” от галерията на църквата „Рождество Христово” в село Арбанаси (Поглед към функционалните стойности на догматическите решения в контекста на иконографската програма на параклиса, преддверието на параклиса и галерията на храма). – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 2007, ХХІІ, с. 159–178 (ISSN 0861-5888).


Събев, Пламен (2007) „Вселенските събори” от галерията на църквата „Рождество Христово” в село Арбанаси (Поглед към функционалните стойности на догматическите решения в контекста на иконографската програма на параклиса, преддверието на параклиса и галерията на храма). – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, 2007, ХХІІ, с. 159–178 (ISSN 0861-5888).


 
  Статия
 иконография, функции на галерията в храма, Арбанаси, Вселенски събори


Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities Theory of Arts

 Издадено
  20583
 Пламен Събев

4. Иван Тютюнджиев. История на българския народ XV – XVII век. Изд. "Ровита", В. Търново, 2017, с. 667; 681 (библиография) (ISBN 978-954-8914-39-0).

1. Elka Bakalova. Virgin "The True Vine" an Unusual Visualization of the Liturgical Poetry. – In: Aut Viam Inveniam Aut Faciam (In honorem Stefan Andreescu). Editura Universitati "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2012, p. 569; 580; 585 (ISBN 978-973-703-779-4).

2. Георги Геров, Елка Бакалова, Цвета Кунева. "Рождество Христово", Арбанаси. – В: Корпус на стенописите от XVII век в България. София, 2012, с. 91; 279 (библиография) (ISBN 978-954-8594-38-7).

3. Хитко Вачев. Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия през XV – XVIII век. В. Търново, 2012, с. 99; 327 (библиография) (ISBN 978-954-400-802-4).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/