Опит за виртуална възстановка на стенописи от ХV век в митрополитската църква „Св. апостоли Петър и Павел” във Велико Търново. – В: Сборник „От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба“. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Елка Бакалова. София, 2010, с. 188–201 (ISBN 9789545400698).


Събев, Пламен (2010) Опит за виртуална възстановка на стенописи от ХV век в митрополитската църква „Св. апостоли Петър и Павел” във Велико Търново. – В: Сборник „От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба“. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Елка Бакалова. София, 2010, с. 188–201 (ISBN 9789545400698).


 
  Статия
 възстановка, стенописи, църква, Велико Търново


Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities Theory of Arts

 Издадено
  20579
 Пламен Събев

1. Хитко Вачев. Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия през XV – XVIII век. В. Търново, 2012, с. с. 43; 99; 327 (библиография) (ISBN 978-954-400-802-4).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/