Петко Р. Славейков - просветител и педагог


Карапенчев, Живко (1990) Петко Р. Славейков - просветител и педагог Годишник "История на образованието в България", т.7-8, Габрово


 -
  
 -
 
  2057
 Живко Карапенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/