Относно динамиката на ценностната ориентация и професионалното самоопределение на випускниците на ЕСПУ


Карапенчев, Живко (1989) Относно динамиката на ценностната ориентация и професионалното самоопределение на випускниците на ЕСПУ Научно-практическа конференция, В. Търново


 -
  
 -
 
  2056
 Живко Карапенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/