Давидова, Т. Д. Давидов. Психо-физическа подготовка за действие в нестандартни ситуации. Ръководство за подготовка чрез туристическата и игрова дейност. Издателство „Ай анд Би“. Велико Търново, 2017 г., обем 86 с., авторство 43-66 с.


Давидов, Димитър (2017) Давидова, Т. Д. Давидов. Психо-физическа подготовка за действие в нестандартни ситуации. Ръководство за подготовка чрез туристическата и игрова дейност. Издателство „Ай анд Би“. Велико Търново, 2017 г., обем 86 с., авторство 43-66 с. Издателство „Ай анд Би“. Велико Търново, 2017 г., обем - 86 стр., авторство 43-66 с. ISВN 978-619-7281-26-2; COBISS.BG-ID 1284425444 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1832374120746057&rec=3&sid=9


 Ръководството за подготовка е предназначено за младежи и девойки, обучавани в ускорен курс по психо-физическа подготовка за действие в нестандартни ситуации. Ръководството е написано с цел да се популяризира идеята за осъществяване на организирана, системна психо-физическа подготовка на младежи и девойки за адекватно действие в рискуви ситуации породени от различни фактори в ежедневието им. Структурирано е в два основни раздела - теоретична постановка и практическа част. Ръководството е научно издържано и в същото време достъпно за ползване от младежите, съобразно техните възрастови особености, възможности и потребности.
  Учебник / Учебно помагало
 психо-физическа подготовка, нестандартни ситуации, ученици, туризъм, игрова дейност.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  20549
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/