Нищожно или недопустимо е решението, постановено при нарушение на правилата, разпределящи делата между общите и административните съдилища


Цолова, Камелия (2016) Нищожно или недопустимо е решението, постановено при нарушение на правилата, разпределящи делата между общите и административните съдилища Норма, № 2, 2016, с. 18-27, ISSN 1314-5118


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20543
 Камелия Цолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/