Професор д-р Огнян Стамболиев на 65 години


Цолова, Камелия (2011) Професор д-р Огнян Стамболиев на 65 години Съвременно право,№ 4, 2011, с. 87-88, ISSN 0861-18-15.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20539
 Камелия Цолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/