Порочното решение при признание на иска и защитата срещу него.


Цолова, Камелия (2009) Порочното решение при признание на иска и защитата срещу него. В: Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев. С., Сиела, 2009, ISBN 978-954-28-0506-9


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20538
 Камелия Цолова

1. Градинарова, Таня. Неприсъствено решение, Медиатех – Плевен, 2015 г. ISBN 978-619-207-015-1, с. 170. - с. 116, бел 246; с. 137, бел. 297; с. 137, бел. 298; с. 137, бел. 299

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/