Заместване на подпомаганата от подпомагащата страна по чл. 222 ГПК


Цолова, Камелия (2007) Заместване на подпомаганата от подпомагащата страна по чл. 222 ГПК Съвременно право, № 4, 2007, с. 7-21, ISSN 0861-18-15.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20536
 Камелия Цолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/