Защита на правото на членство и отделните членствени права чрез иск срещу дружеството (Б.7.1.14).


Цолова, Камелия (2004) Защита на правото на членство и отделните членствени права чрез иск срещу дружеството (Б.7.1.14). В: Практически наръчник на ООД. Права и задължения на управителя и съдружниците. С., 2004, ISBN 954961932.


 
  Статия
 
 Издадено
  20532
 Камелия Цолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/