Задължителна сила на установеното в мотивите на съдебното решение


Цолова, Камелия (2001) Задължителна сила на установеното в мотивите на съдебното решение Съвременно право, 2001, № 3, с.88-102, ISSN 0861-18-15


 
  Статия
 съдебно решение, мотиви, задължителна сила, трето лице


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20531
 Камелия Цолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/