Интертекст в прозе "шестидесятников"


Няголова, Наталия (2018) Интертекст в прозе "шестидесятников" Производство смысла. Сборник статей и материалов памяти Игоря Владимировича Фоменко, Тверь, 2018, с. 130 - 138, ISBN 978-5-7609-1308-1


 
  Статия
 интертекст, Оттепель, проза
 Издадено
  20527
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/