ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ ЗНАЧЕНИЯ // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2008. № 15. С. 119-125.


Новикова, Людмила (2008) ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ ЗНАЧЕНИЯ // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2008. № 15. С. 119-125. Тверь, Россия


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20503
 Людмила Новикова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/