Ролята и мястото на организационните форми на обучение във ВУЗ за многостранното развитие на личността


Карапенчев, Живко (1983) Ролята и мястото на организационните форми на обучение във ВУЗ за многостранното развитие на личността Сб. Проблеми на обучението и възпитанието във ВУЗ, В. Търново


 -
  
 -
 
  2050
 Живко Карапенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/