Технологиите в педагогическата комуникация като превенция в образованието


Бузов, Емил (2018) Технологиите в педагогическата комуникация като превенция в образованието Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще (сборник доклади от международна научна конференция), науч. ред. Калина Йочева. София, Институт по реторика и комуникация, 2018, с. 52-61, ISBN 978-619-00-0712-8, COBISS.BG-ID 1284748772


 Статията отразява днешното разнообразие в използване на образователните технологии за оптимизиране процеса на образование и големите възможности, които те притежават като комуникативен ресурс в използването им като превенция срещу негативните явления като използване езикът на омразата, агресията, ранното отпадане от образователната система. На преден план излиза необходимостта от използване на технологии не за регистриране и разпространение на негативните явления, а използването им като средство за превенция. Фокусът на проблема е в тази посока, като конкретната теза е свързана с превенция срещу използване езикът на омразата в образователната система, готовността на образователната институция и педагогическите екипи за справяне с това предизвикателство и възможностите за използване на комуникационните педагогически технологии за съвременно обучение, а не толкова какво представляват технологиите в процеса на педагогическата комуникация. Ключови думи: комуникационни технологии и комуникация, превенция, стереотипи и предразсъдъци, учебни програми, млади педагогически специалисти. Статията отразява днешното разнообразие в използване на образователните технологии за оптимизиране процеса на образование и големите възможности, които те притежават като комуникативен ресурс в използването им като превенция срещу негативните явления като използване езикът на омразата, агресията, ранното отпадане от образователната система. На преден план излиза необходимостта от използване на технологии не за регистриране и разпространение на негативните явления, а използването им като средство за превенция. Фокусът на проблема е в тази посока, като конкретната теза е свързана с превенция срещу използване езикът на омразата в образователната система, готовността на образователната институция и педагогическите екипи за справяне с това предизвикателство и възможностите за използване на комуникационните педагогически технологии за съвременно обучение, а не толкова какво представляват технологиите в процеса на педагогическата комуникация. Ключови думи: комуникационни технологии и комуникация, превенция, стереотипи и предразсъдъци, учебни програми, млади педагогически специалисти. Статията отразява днешното разнообразие в използване на образователните технологии за оптимизиране процеса на образование и големите възможности, които те притежават като комуникативен ресурс в използването им като превенция срещу негативните явления като използване езикът на омразата, агресията, ранното отпадане от образователната система. На преден план излиза необходимостта от използване на технологии не за регистриране и разпространение на негативните явления, а използването им като средство за превенция. Фокусът на проблема е в тази посока, като конкретната теза е свързана с превенция срещу използване езикът на омразата в образователната система, готовността на образователната институция и педагогическите екипи за справяне с това предизвикателство и възможностите за използване на комуникационните педагогически технологии за съвременно обучение, а не толкова какво представляват технологиите в процеса на педагогическата комуникация.
  Доклад
 комуникационни технологии и комуникация, превенция, стереотипи и предразсъдъци, учебни програми, млади педагогически специалисти.
 Издадено
  20497
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/