Видове упражнения за формиране на словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози. Сб. От Международна конференция на Бургаски свободен университет "Знанието - традиции,иновации, перспективи", Бургас, 14-15 юни 2013 г. Ред. проф. д-р П. Чобанов, проф. д-р В. Янков и др. Бургас, 2013, т. I, с.326-334. ISBN 978-954-9370-95-9. COBISS.BG-ID 1261419492 1261419492


Василев, Георги (2013) Видове упражнения за формиране на словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози. Сб. От Международна конференция на Бургаски свободен университет "Знанието - традиции,иновации, перспективи", Бургас, 14-15 юни 2013 г. Ред. проф. д-р П. Чобанов, проф. д-р В. Янков и др. Бургас, 2013, т. I, с.326-334. ISBN 978-954-9370-95-9. COBISS.BG-ID 1261419492 1261419492 Видове упражнения за формиране на словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози. Сб. От Международна конференция на Бургаски свободен университет "Знанието - традиции,иновации, перспективи", Бургас, 14-15 юни 2013 г. Ред. проф. д-р П. Чобанов, проф. д-р В. Янков и др. Бургас, 2013, т. I, с.326-334. ISBN 978-954-9370-95-9. COBISS.BG-ID 1261419492


 словесноизпълнителска компетентност на студентите педагози
  Доклад
 словесноизпълнителско изкуство,театър , драма форми
 Издадено
  20492
 Георги Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/