Денев, Ст., Л. Петров, Е. Кънчева и кол. Спортове за рекреация. Велико Търново: изд. Бойка, 2004, с. 214. ISBN 954-9689-18-2; COBISS.BG-ID 1244112868


Денев, Стоян (2004) Денев, Ст., Л. Петров, Е. Кънчева и кол. Спортове за рекреация. Велико Търново: изд. Бойка, 2004, с. 214. ISBN 954-9689-18-2; COBISS.BG-ID 1244112868 Велико Търново: изд. Бойка, 2004, ISBN 954-9689-18-2


 Книгата "Спортове за рекреация" е предназначена за студенти, спортни педагози, спортисти и любители на спорта.
  Учебник / Учебно помагало
 рекреация, спорт, фитнес


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  20483
 Стоян Денев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/