Български смехотворци. Реални личности и художествени образи. Т.2. Варна. Издателство "Славена". 2017. 167 с. ISBN 978-619-190-099-2


Радев, Радослав (2017) Български смехотворци. Реални личности и художествени образи. Т.2. Варна. Издателство "Славена". 2017. 167 с. ISBN 978-619-190-099-2


 В книгата са изследвани факторите за появата на смехотворци и тяхната функция в българското общество. Направени са аналитични характеристики на шегаджии, зевзеци, шутове, хитреци, за да стане ясна тяхната значима роля в обществото.
  Монография
 смехотворец, хитрост, лъжец, култура, множественост, шут, зевзек, анекдот
 Издадено
  20481
 Радослав Радев

1. Владимир Стоянов. Избраникът на съдбата. Рецензия за "Български смехотворци", Т.2. – в. Словото днес. Бр.19 от 24.05.2018. с.6

2. Владимир Стоянов. Избраникът на съдбата. Рецензия за "Български смехотворци", Т.2. – в. Словото днес. Бр.19 от 24.05.2018. с.6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/