Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Шипченска планина в миналото


Петров, Галин (2019) Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Шипченска планина в миналото Относно съществуването на иглолистен пояс по северните склонове на Шипченска планина в миналото. Известия на БГД, том 40, 2019, 30-34, ISSN 0375-5924 COBISS.BG-ID - 1120955108


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  20476
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/