Възможни поражения и превантивна защита от земетресения и цунами на крайбрежния район нос Шабла - нос Калиакра


Петров, Галин (2015) Възможни поражения и превантивна защита от земетресения и цунами на крайбрежния район нос Шабла - нос Калиакра Сборник "Технологии и сигурност", Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна,, 220-230, ISSN 1313-7263 (кн. 29, серия "Юридически науки и обществена сигурност")


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  20475
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/