Възможни поражения и превенция от земетресения и цунами в района на н. Сиврибурун - н. Шабла на черноморското крайбрежие


Петров, Галин (2015) Възможни поражения и превенция от земетресения и цунами в района на н. Сиврибурун - н. Шабла на черноморското крайбрежие Годишник на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", том XXI, Варна, 251-259, ISSN 1310-800X


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  20474
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/