Pieseň ako efektívny nástroj rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií v kontexte inovatívnej výučby cudzích jazykov (na príklade slovenčiny ako cudzieho jazyka).


Гаранчовска, Ленка (2018) Pieseň ako efektívny nástroj rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií v kontexte inovatívnej výučby cudzích jazykov (na príklade slovenčiny ako cudzieho jazyka). In: Romanoslavica. Simpozion – Pavel Josef Šafařík, 180 de ani de slavistică românească, 26. 11. 2017. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti.


 În prezent, se pune accent din ce în ce mai mult pe cunoașterea limbilor străine și prin urmare, predarea acestora devine o prioritate în domeniul educației. În predarea orientată pe comunicare, lucrul cu materiale autentice ar trebui să joace un rol important și prin intermediul acestora cursanții ar trebui să se apropie cât mai mult de situații reale de comunicare. Una dintre cele mai accesibile surse de texte autentice o reprezintă cântecele (atât în formă audio cât și audiovizuală). Scopul acestui articol este de a oferi, pe baza surselor de informații disponibile și a propriei experiențe de predare ca lector, un material motivant pentru utilizarea cântecelor în predarea limbii slovace ca limbă străină în contextul predării inovative. Cântecele reprezintă un instrument eficient nu numai pentru dezvoltarea competențelor lingvistice, ci și pentru dialogul intercultural. Nu în ultimul rând, acestea reprezintă un instrument motivațional adecvat.
  Студия
 material autentic, cântec, metode și procedee inovatoare de predare, competențe lingvistice, competențe de comunicare, predarea limbilor străine, limbă slovacă ca limbă străină.


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Под печат
  20471
 Ленка Гаранчовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/