Интелектуализация на преподавателския труд


Карапенчев, Живко (1983) Интелектуализация на преподавателския труд Международна научно-практическа конференция, Русе


 -
  
 -
 
  2047
 Живко Карапенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/