Лекторатите имат нужда от общ форум.


Илиева, Мария (2014) Лекторатите имат нужда от общ форум. 27.01.2014 г. http://www.bnews.bg/article/153682


 Анализ на ситуацията в българските лекторати в чужбина
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 
  20461
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/