Личните документи на военнослужещите в българската армия през периода 1878-1945 г. като изворова база


Игнатова, Анка (2001) Личните документи на военнослужещите в българската армия през периода 1878-1945 г. като изворова база Армия, държава, общество. Юбилейна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на Централния военен архив. В. Търново, 2001, с. 16-27. ISBN 954-8259-62-1


 
  Статия
 
 Издадено
  20448
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/