Документални публикации за българската военна история (1878-1945 г.) във "Военноисторически сборник" - археографска характеристика


Игнатова, Анка (2007) Документални публикации за българската военна история (1878-1945 г.) във "Военноисторически сборник" - археографска характеристика 80 години списание "Военноисторически сборник". Юбилейна научна конференция26 април 2007 г. Военно издателство. С., 2007, с. 44-63. ISBN 978-954-509-386-9


 
  Статия
 
 Издадено
  20447
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/