Стойковски, Г., 2015. МЕКАТА СИЛА ВЪВ ВЪНШНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАТЕГИИ: ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ И КУЛТУРА, (THE ROLE OF SOFT POWER IN THE STRATEGIES OF FOREIGN AFFAIRS POLICIES: CHRISTIANITY, ISLAM AND CULTURE, [scientific article]), (published in the political magazine: CONSERVATIVE QUARTERLY, Sofia, 2015), София, 2015.; ISBN 2367-6981; стр.63-67


Стойковски, Горан (2015) Стойковски, Г., 2015. МЕКАТА СИЛА ВЪВ ВЪНШНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СТРАТЕГИИ: ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ И КУЛТУРА, (THE ROLE OF SOFT POWER IN THE STRATEGIES OF FOREIGN AFFAIRS POLICIES: CHRISTIANITY, ISLAM AND CULTURE, [scientific article]), (published in the political magazine: CONSERVATIVE QUARTERLY, Sofia, 2015), София, 2015.; ISBN 2367-6981; стр.63-67


 
  Статия
 Soft Power


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20446
 Горан Стойковски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/