Стойковски, Г., 2015. НЕО-ИМПЕРИАЛИСТИЧНИ СТРЕМЕЖИ И ИДЕОЛОГИИ НА СЪВРЕМЕННИ ПАН-ДВИЖЕНИЯ КАТО ЗАПЛАХА ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА И КОЛЕКТИВНАТА СИГУРНОСТ (NEO-IMPERIALISTIC AMBITIONS AND IDEOLOGIES OF CONTEMPORARY PAN-MOVEMENTS AS A THREAT FOR DEMOCRACY AND COLLECTIVE SECURITY), публикувано в Сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция с международно участие на тема: Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие; ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2015; ISBN 978-619-202-037-8, стр. 344-354


Стойковски, Горан (2015) Стойковски, Г., 2015. НЕО-ИМПЕРИАЛИСТИЧНИ СТРЕМЕЖИ И ИДЕОЛОГИИ НА СЪВРЕМЕННИ ПАН-ДВИЖЕНИЯ КАТО ЗАПЛАХА ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА И КОЛЕКТИВНАТА СИГУРНОСТ (NEO-IMPERIALISTIC AMBITIONS AND IDEOLOGIES OF CONTEMPORARY PAN-MOVEMENTS AS A THREAT FOR DEMOCRACY AND COLLECTIVE SECURITY), публикувано в Сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция с международно участие на тема: Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие; ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2015; ISBN 978-619-202-037-8, стр. 344-354


 
  Студия
 Неоимпериализъм, пан-ислямизъм, геополитика; демокрация; Русия; Турция; САЩ; пан-движения; Евразийство; Неолиберализъм
 Издадено
  20445
 Горан Стойковски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/