История на българския народ през ХV–ХVII в. В таблици, схеми, карти и тестове. Учебно помагало. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1994. ISBN 954-524-070-9. COBISS.BG-ID 1029066980.


Мутафова, Красимира (1994) История на българския народ през ХV–ХVII в. В таблици, схеми, карти и тестове. Учебно помагало. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1994. ISBN 954-524-070-9. COBISS.BG-ID 1029066980. Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 история на българските земи през ХV–ХVII в., Османска империя, български народ


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  20430
 Красимира Мутафова

1. Неделчева, Невена. Селищна мрежа, демографска характеристика и култов живот в Герлово и Тозлука през XV – XVIII век. В. Търново: Фабер, 2017, с. 63, 116, 259. ISBN 978-619-00-0599-5. COBISS.BG-ID - 1280974820.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/