Малките учебни цикли и успешната реализация на целите на учебно-възпитателния процес при разработката на новите учебни програми


Карапенчев, Живко (1980) Малките учебни цикли и успешната реализация на целите на учебно-възпитателния процес при разработката на новите учебни програми Материали от методически сбор, В. Търново


 -
  
 -
 
  2041
 Живко Карапенчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/