Tipy a triky pre prácu so slovnou zásobou v rámci výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka.


Гаранчовска, Ленка (2015) Tipy a triky pre prácu so slovnou zásobou v rámci výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou (Bratislava 23. – 24. 11. 2015). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 146 – 157. ISBN 978-80-223-3983-4. Dokument je umiestnený na www stránke Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave: http://cdv.uniba.sk/fileadmin/cdv/UJOP/Konferencia_Slovencina_ako_cudzi_jazyk/Slovencina_ako_cudzi_jazyk.pdf


 Cieľom tohto príspevku je poukázať na niekoľko tipov a trikov, ktoré sú určené pre prácu so slovnou zásobou v jednotlivých fázach vyučovacieho procesu. Zaoberáme sa predovšetkým problematikou efektívnych foriem osvojovania, upevňovania aopakovania slovnej zásoby vrámci štúdia slovenčiny ako cudzieho jazyka. Praktická časť príspevku je zameraná na konkrétne druhy cvičení z pripravovanej cvičebnice slovnej zásoby zo slovenčiny pre cudzincov.
  Студия
 slovenčina ako cudzí jazyk, lexikálne minimum, slovná zásoba, vyučovací proces


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20394
 Ленка Гаранчовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/