Tipy a triky pre prácu so slovnou zásobou v rámci výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka.


Гаранчовска, Ленка (2015) Tipy a triky pre prácu so slovnou zásobou v rámci výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou (Bratislava 23. – 24. 11. 2015). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 146 – 157. ISBN 978-80-223-3983-4. Dokument je umiestnený na www stránke Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave: http://cdv.uniba.sk/fileadmin/cdv/UJOP/Konferencia_Slovencina_ako_cudzi_jazyk/Slovencina_ako_cudzi_jazyk.pdf


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20394
 Ленка Гаранчовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/