Vlastné meno v športovej terminológii.


Гаранчовска, Ленка (2008) Vlastné meno v športovej terminológii. In: Onomastika a škola 8. Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23. – 24. januára 2008. Ed.: S. Pastyřík, V. Víška. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 153 – 160.


 Figure skating terminology is specific, compared to the terminology of other types of sports, because it contains first names or surnames of figure skaters. Many of the terms undergo the process called appellativisation. This questionnaire based research informs about the level of understanding the motivation of nominalisation of figure skating nomina depropria. The research sample consisted of sports students and other students.
  Студия
 anthroponyms; appellativisation; nomina depropria; figure skating terminology; motivation; word formation model


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20393
 Ленка Гаранчовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/