Warennamen (und ihr ambimodaler Charakter).


Гаранчовска, Ленка (2010) Warennamen (und ihr ambimodaler Charakter). In: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Sborník příspevků ze 4. české onomastické konference (15. – 17. září 2009 Ostrava). Ed. J. David, M. Čornejová a M. Harvalík. Ostrava – Praha: Filozofická fakulta Ostravské unverzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010, s. 150 – 157. ISBN 978-80-7368-779-3.


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20391
 Ленка Гаранчовска

1. Dobrovoljc, H.: Brand Names between The Rule of Orthography and Rule of Law: To Break The Law or Thwart Language Norms? In: (Zwischen) Sprache und Recht = (Entre) la langue et le droit / [uredila Ada Gruntar Jermol]. - Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres, 2013. - Linguistica, 53, 2, s. 175. ISSN 0024-3922.

2. Dobrovoljc, H.: Pisanje imen izdelkov in znamk. In: Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih, Ed. Nataša Jakop, Helena Dobrovoljc. Lubljana: Založba ZRC, 2012, s. 27, 30, 38. ISBN 978-9612543891.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/