Využitie internacionalizačných procesov pri výučbe slovenského jazyka pre cudzincov (na príklade vzťahu slovenčina – rumunčina).


Гаранчовска, Ленка (2013) Využitie internacionalizačných procesov pri výučbe slovenského jazyka pre cudzincov (na príklade vzťahu slovenčina – rumunčina). In: Romanoslavica. Sesiunea științifică a Departamentului de Filologie rusă și slavă, București, 10. noiembrie 2012. Ed.: A. I. Ionescu a A. Uliu. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLIX, č. 1, 2013, s. 71 – 80. ISSN 0557-272X.


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20388
 Ленка Гаранчовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/