Na počesť Cyrila a Metoda. Honorifikačný motív v onomastike.


Гаранчовска, Ленка (2013) Na počesť Cyrila a Metoda. Honorifikačný motív v onomastike. In: Romanoslavica. Sesiunea ştiinţifică internaţională „A 1150-a aniversare a sfinţilor Chiril şi Metodie. Contribuţia lui Chiril şi Metodie la dezvoltarea culturii europene”, Bucureşti, 14-15 iunie 2013. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLIX, č. 2, 2013, s. 57 – 64. ISSN 0557-272X.


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20385
 Ленка Гаранчовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/