Pragmatoniomele (denumiri ale produselor fabricate în serie) ca amprentă a mărturiei generaţiilor.


Гаранчовска, Ленка (2013) Pragmatoniomele (denumiri ale produselor fabricate în serie) ca amprentă a mărturiei generaţiilor. In: Romanoslavica. Sesiunea ştiinţifică internaţională „Slavistica românească şi dialogul culturilor. 80 de ani de predare a limbii ruse la Universitatea din Bucureşti”, Bucureşti, 3-5 octombrie 2013. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. XLIX, č. 4, 2013, s. 163 – 174. ISSN 0557-272X.


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20384
 Ленка Гаранчовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/