Моливко в страната Математика кн.4. (6-7 години). В.Търново: Слово, 2004, 72 с. ISBN 978-954-439-772-2


Гълъбова, Даринка (2004) Моливко в страната Математика кн.4. (6-7 години). В.Търново: Слово, 2004, 72 с. ISBN 978-954-439-772-2 Слово, В. Търново


 Книжката "Моливко в страната Математика кн.4. (6-7 години)" е учебно помагало за подготвителна група за училище и е одобрена от МОН (2004 г.). Съдържа цветни и схематични модели на учебни задачи за овладяване на образователното съдържание от направление Математика в детската градина. Всяка от 32 теми на педагогически ситуации е разработена на един разтвор от книжката и представя две равнища на усвояване на математическото съдържание (запознаване с новите знания и умения, и затвърдяване чрез моделиране).
  Учебник / Учебно помагало
 предучилищно образование и възпитание, подготвителна група, математика, обучение, детска градина


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  2037
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/