Уроците за обобщение и систематизация в обучението по география и икономика в 5. клас


Дерменджиева, Стела (2017) Уроците за обобщение и систематизация в обучението по география и икономика в 5. клас Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2 ноември 2014. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 339-356. ISSN 978-619-208-125-6 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)


 система от дидактически аргументи са в основата на мотивирано търсени възможности за използване на съвременните методи на обучение чрез формулирането на условията за учебна дейност в обобщителните уроци. Анализирана е вариативността в условията за творческа изява на учениците, за изказване и аргументиране на мнение, за инициатива и самостоятелна познавателна дейност, за разрешаване на проблемни ситуации. Съобразно специфика на подбраните дидактически процедури за реализиране на познавателните дейности са предложени целесъобразно подбрани методически щрихи в помощ на планирането и реализирането на този тип уроци
  Статия
 училищна география, урок по география и икономика, дидактическо ситуиране, обобщение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  20353
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/