Книга за учителя по география и икономика за 8. клас


Дерменджиева, Стела (2017) Книга за учителя по география и икономика за 8. клас Просвета, С., 112 с. ISBN: 978-954-01-3514-4


 Методически насоки в помощ на учителя по география и икономика в осми клас. Насочено е към методико-дидактическите основи на обучението по природна география, структурни изисквания към планирането и провеждането на различни типове урочна дейност, акценти в учебното съдържание, варианти за дидактическо ситуиране, допълнителни дидактически ресурси
  Учебник / Учебно помагало
 географско обучение, дидактическо ситуиране, активни методи на обучение, методическа подкрепа, учител по география и икономика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  20352
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/