Учебник по География и икономика за 5. клас (електронен вариант)


Дерменджиева, Стела (2016) Учебник по География и икономика за 5. клас (електронен вариант) Просвета, С., ISBN: 978-954-01-3217-4


 Мултимедиен учебник по география и икономика за 5. клас
  Учебник / Учебно помагало
 електронно обучение, дидактически ресурс, географско обучение, електронен учебник


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  20351
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/