Национални и регионални социално-икономически и туристически ресурси на България. Електронна версия.


Дерменджиев, Атанас (2012) Национални и регионални социално-икономически и туристически ресурси на България. Електронна версия. В. Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДО, 2012, 210 с.


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  20347
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/