.Кооперативното учене – теории и тенденции (в съавторство). В сб.: Военно-научен форум 2004 с международно участие. В. Търново, 2004, с.205-210, ISSN 0861-0312


Кръстева, Антония (2004) .Кооперативното учене – теории и тенденции (в съавторство). В сб.: Военно-научен форум 2004 с международно участие. В. Търново, 2004, с.205-210, ISSN 0861-0312 В сб.: Военно-научен форум 2004с международно участие. В. Търново, с.205


 В доклада се разглеждат някои научни теории за кооперативното учене.
  Доклад
 кооперативно учене, групово учене
 Издадено
  20344
 Антония Кръстева

1. Каменов, Хр. Дидактически модел за формиране на рефлексивни умения у четвъртокласниците. Дисертационен труд.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/