Субективната представа за себе си в контекста на социалното равенство/неравенство


Манолов, Манол (2018) Субективната представа за себе си в контекста на социалното равенство/неравенство МОРАЛ И ЕТИКА НА РАВЕНСТВОТО И НЕРАВЕНСТВОТО В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО, Авангард прима, София, стр. 352-372, ISBN 978-619-239-001-3, COBISS.BG-ID 1287309028


 
  Доклад
 
 Издадено
  20342
 Манол Манолов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/