Studentenpraktikum und Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht. - Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future. Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress Varna, Bulgarien.


Коева, Янка (2017) Studentenpraktikum und Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht. - Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future. Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress Varna, Bulgarien. 2017, pp. 232-237. Online ISSN 1314-6874, http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf


 Предмет на изследване е преподаването и усвояването на граматични знания по немски език, както и работата на студентите по време на преддипломната педагогическа практика.
  Статия
 немски език, граматика, педагогическа практика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  20341
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/