Studentenpraktikum und Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht


Коева, Янка (2017) Studentenpraktikum und Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf


 Предмет на изследване е преподаването и усвояването на граматични знания по немски език, както и работата на студентите по време на преддипломната педагогическа практика.
  Статия
 немски език, граматика, педагогическа практика
 Издадено
  20341
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/