Рецензия на Наръчник за провеждане на обучение по метода "връстници обучават връстници"


Георгиев, Георги (2017) Рецензия на Наръчник за провеждане на обучение по метода "връстници обучават връстници" Варна: Издателство „Алтруист”, 2017, с.22-23.


 Наръчника е реализиран в рамките на проект "Епидемията наречена хазарт" с вх.№ 41-00-192/23.05.2017г. и генериран № НПИМД-082-НЗ/2017 на Национална програма за изпълнение на дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2017г., направление "Активизирай младите" и сключен договор № 25-00-63 от 20.07.2017г. между СНЦОД "Алтруист" и Министерството на младежта и спорта.
  Рецензия
 
 Издадено
  20340
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/