Ролята на управленския счетоводител в дейността на предприятието в съвременната икономика


Велева, Майя (2018) Ролята на управленския счетоводител в дейността на предприятието в съвременната икономика


 
  Доклад
 Роля, управленски счетоводители
 Под печат
  20338
 Майя Велева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/